درخواست انفرادی دوره (2)

مرحله 1 از 4 - تایید شرایط پذیرش

0%
  • 1. امکان پذیرش دوره های انفرادی از میان نخبگان علمی و فعالان فرهنگی – اجتماعی، به تشخیص کمیسیون پذیرش. (پذیرش سایر افراد به صورت انفرادی، با پرداخت هزینه تمام شده برای موسسه ممکن است)
    2. پیروی و رعایت کامل از مقررات جمهوری اسلامی و مقررات موسسه به ویژه مساله پوشش برادران و خواهران.
    3. پرداخت کلیه هزینه های اردوهای زیارتی و سیاحتی خارج از قم به عهده فراگیر می باشد.
    4. پرداخت هزینه های اسکان و حمل و نقل و تغذیه در صورت تقاضای اسکان در خارج از خوابگاه های موسسه.
    5. پرداخت هزینه های مربوط به ویزا (اعم از ویزای اخذ شده در کشور متبوع و ویزای فرودگاهی و تمدید ویزا )از سوی فراگیران.